Annemarie van Doorn

Beweeg & Beleef coaching en counselling

Moederkruid 10, 3903 EP Veenendaal

Website-adres is: https://beweeg-en-beleef.nl.

Versie van 17 mei 2018.

Je wilt je online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt mijn website www.beweeg-en-beleef.nl voor informatie van mijn diensten. Bij nadere interesse meld je je aan voor de inspiratiebrief, kennismakingsgesprek of (online) programma. Of je wilt mijn ebook aanvragen en downloaden. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de inspiratiebrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek of ebook aanvraagt via het  contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Beweeg & Beleef coaching en counselling, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres van je computer) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren waaronder een individueel begeleidingstraject of groepsbijeenkomst, om inspiratiebrieven te versturen of anderszins te informeren over het aanbod, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Gegevens over je gezondheid die vallen onder bijzondere persoonsgegevens worden alleen aan je gevraagd als je een re-integratietraject volgt. Een re-integratietraject heeft als doel om een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid is, te begeleiden naar passend werk.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Inspiratiebrief

Onderaan iedere inspiratiebrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer en cloudopslag zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. De belastingen geeft aan dat de bewaartermijn van gegevens voor de boekhouding 7 jaar dient te zijn. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan zeven jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Annemarie van Doorn
Moederkruid 10
3903 EP Veenendaal

www.beweeg-en-beleef.nl
info@beweeg-en-beleef.nl

mobiel: 06-10368351

Hartelijk dank voor het lezen!

Annemarie van Doorn