Re-integratie spoor 2

Soms is het niet anders en besluiten werkgever en werknemer in goed overleg afscheid van elkaar te nemen. In het kader van re-integratie spoor 2 zal de werknemer voor een andere weg moeten kiezen bij een andere werkgever. U als werkgever wil daarbij de werknemer zo goed mogelijk ondersteunen in het vinden van ander werk die past bij zijn belastbaarheid en wensen. Dit hoeft hij niet alleen te doen. Wij zullen de werknemer in zijn zoektocht naar ander werk actief begeleiden.

 

Keuze loopbaancoach

Belangrijk voor de keuze van een re-integratiebureau is dat het “klikt” tussen de werknemer en loopbaancoach.

Onze kenmerken zijn:

 • individuele begeleiding
 • maatwerk
 • oplossingsgericht
 • laagdrempelig
 • praktisch

Ouplacement -Re-integratie

Aanpak

Tijdens de coachingsrelatie zal de coach aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. De werknemer kan rekenen op eerlijke en directe vragen en verzoeken van de coach. De werknemer zegt toe dat hij of zij de benodigde inspanning verleent om tot een succesvol resultaat te komen. Als de werknemer vindt dat de coaching niet aan zijn verwachtingen voldoet, zal hij of zij dit kenbaar maken en actie ondernemen om de effectiviteit van de coachingsrelatie te verbeteren.

 

Werkwijze

De gesprekken (sessies) van 1,5 uur vinden in overleg met de werknemer om de twee of drie weken plaats. Veelal vinden de gesprekken binnen op kantoor plaats. Indien gewenst is het mogelijk, afhankelijk van de belastbaarheid van de werknemer, om enkele gesprekken al wandelend plaats te laten vinden. Het voordeel van wandelen is dat de deelnemer letterlijk in beweging komt. De natuurlijke omgeving werkt rustgevend en wordt als extra element meegenomen in het gesprek, waardoor inzichten op een andere manier ontstaan. Bovendien heeft het wandelen een positief effect op het welbevinden van de deelnemer.

 

De werknemer ontvangt bij aanvang van het traject een werkboek om thuis rustig door te nemen en om opdrachten verder uit te werken. De gesprekken zijn in de eerste fase gericht op het vinden van antwoorden op de vragen: wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik en hoe kom ik daar?  De tweede fase is meer actiegericht. We maken samen een plan van aanpak waarin concrete stappen staan vermeld richting de arbeidsmarkt, op een manier die bij de persoon past.

 

Afhankelijk van de omstandigheden zowel zakelijk als privé, kennis en ervaringen, motivatie,  leervermogen, tempo, mogelijkheden en persoonlijke wensen is een traject van minimaal 3 en maximaal 9 maanden wenselijk.

  

Intakegesprek

Voordat we starten met een re-integratietraject, hebben wij eerst een kennismakingsgesprek met u en uw werknemer, waarin hij of zij door ons wordt geïnformeerd over het traject, de wettelijke verplichtingen van zowel werkgever als werknemer en de privacy. We bespreken de huidige situatie en de gewenste situatie en brengen de mogelijkheden in kaart voor het vinden van werk bij een andere werkgever.

 

Het traject is onder te verdelen in 4 stappen:

 

Stap 1: Omgaan met ontslag

Stap 2: Zelf-en Loopbaananalyse

Stap 3: Arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining

Stap 4: Nazorg

 

Stap 1: Hulp bij het omgaan met ontslag

Ondersteuning en begeleiding bij het loslaten, zodat er ruimte ontstaat om positief en constructief aan de toekomst te werken.

 

Stap 2: Zelf- en Loopbaananalyse

Door middel van coaching en het inzetten van diverse instrumenten en methodieken vindt uw werknemer antwoorden op vragen Wat kan ik?, Wie ben ik? Wat wil ik? en Hoe kom ik daar?

 

Aan de hand van een beroepskeuzetest worden de competenties, interesses en voorkeur arbeidsgebieden in kaart gebracht. Daarnaast ontvangt de kandidaat een werkboek met enkele opdrachten. Middels interventies worden kwaliteiten, valkuilen, (levens)waarden en overtuigingen in kaart gebracht en onderzoeken wij vragen Waar krijg je energie van? Wat maakt je enthousiast? Wat is je toekomstvisie?

 

De uitkomsten van de test, oefeningen en gesprekken met de loopbaancoach worden samengevat in een persoonsprofiel. Dit profiel is de basis voor de volgende stap.

 

Stap 3: Arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining

In deze fase worden concrete stappen genomen richting de arbeidsmarkt, het geleerde wordt in praktijk gebracht en geëvalueerd.

 

 • Vacatureanalyse
 • Sollicitatiestappenplan opstellen
 • Cv opstellen en optimaliseren
 • Sollicitatiebrieven schrijven
 • Netwerken
 • Linkedin
 • Social media

 

Stap 4: Nazorg

Coaching bij het solliciteren en evalueren van een sollicitatiegesprek.

 

Materiaal

 • Werkboek
 • Beroepskeuzetest
 • Notitieboek
 • Individuele begeleiding
 • Mailcontact

 

Waarom Beweeg & Beleef coaching en counselling

 • Individuele begeleiding geeft uw werknemer de persoonlijke aandacht waar hij of zij recht op heeft
 • Maatwerk
 • Duidelijk omlijnd traject
 • Coaching en counsellingsvaardigheden
 • Bestaand netwerk

 

 

Ja ik heb interesse en ik wil graag een afspraak maken