Re-integratie

Spoor 2

Een adequaat re-integratietraject 

Je bent op zoek naar een adequaat traject waarbij persoonlijke aandacht voorop staat.

Door een langdurige periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid is het niet meer mogelijk om je eigen werk (gedeeltelijk) te hervatten . Geen fijne situatie. Als werknemer zal je in het kader van spoor 2 een andere weg moeten kiezen bij een andere werkgever.

Je staat er niet alleen voor. Wij en je werkgever willen jou zo goed mogelijk ondersteunen in het vinden van ander passend werk dat aansluit bij jouw kwaliteiten en wensen.

Werkwijze

De gesprekken (sessies) van 1,5 uur vinden in overleg met jou om de week op kantoor plaats. Indien gewenst is het mogelijk, afhankelijk van de belastbaarheid, om enkele gesprekken al wandelend plaats te laten vinden. Het voordeel van wandelen is dat je letterlijk in beweging komt. De natuurlijke omgeving werkt rustgevend en wordt als extra element meegenomen in het gesprek, waardoor inzichten op een andere manier ontstaan. Deelnemers geven aan dat wandelcoaching een positief effect heeft op hun herstel en welbevinden. 

Je ontvangt bij aanvang van het traject een werkboek om thuis rustig door te nemen en om opdrachten verder uit te werken. De gesprekken zijn in de eerste fase gericht op het vinden van antwoorden op de vragen: wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik en hoe kom ik daar?  De tweede fase is meer actiegericht. Er wordt een plan van aanpak samengesteld waarin concrete stappen staan vermeld richting de arbeidsmarkt, op een manier die bij jou past.

Afhankelijk van de omstandigheden zowel zakelijk als privé, kennis en ervaringen, motivatie,  leervermogen, tempo, mogelijkheden en persoonlijke wensen is een traject van minimaal 3 en maximaal 9 maanden wenselijk.

Intakegesprek

Er vindt een uitgebreid intakegesprek plaats met de medewerker waarbij wensen, verwachtingen, verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter en het verloop van het traject met elkaar worden besproken. Daarnaast worden de mogelijkheden en beperkingen voor het vinden van passend werk doorgenomen. Op basis van gesprekken met de medewerker en de bestudering van de benodigde dossierstukken stelt de re-integratieconsultant een Re-integratieplan op. Het persoonsprofiel en zoekprofiel van de medewerker staan in het plan beschreven. 

Het traject is onder te verdelen in 2 fases 

Fase 1: Zelf- en loopbaananalyse

De gesprekken zijn in de eerste fase gericht op het vinden van antwoorden op de vragen: wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik en hoe kom ik daar? Het maken van een beroepskeuzetest maakt hier onderdeel van uit. Soms is het nodig om extra aandacht te geven aan het verwerken van het verlies van een baan. Door op een goede manier afscheid te nemen van het oude ontstaat er  ruimte voor een nieuw toekomstperspectief. 

De arbeidsmarkt van nu stelt hoge eisen. Hoe benader je de arbeidsmarkt op een manier die bij je past? De medewerker leert effectieve sollicitatiebrieven te schrijven en een sterk cv op te stellen. Een individuele sollicitatietraining maakt het de medewerker mogelijk de arbeidsmarkt met vertrouwen te betreden.

Fase 2: Arbeidsmarkt betreden

De tweede fase is gericht op het actief betreden van de arbeidsmark. Denk daarbij aan vacatureanalyse, intensieve ondersteuning bij de zoektocht naar passende vacatures en werkervaringsplek. Een (individuele) netwerktraining en het oefenen van netwerk-en sollicitatiegesprekken helpen de medewerker zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In een persoonlijk plan van aanpak staan concrete stappen vermeld om de arbeidsmarkt actief te betreden. 

Twijfels om het traject te starten had ik niet. Het was meer mijn gebrek aan vertrouwen waardoor ik totaal geen zicht had op mijn toekomstige baan. Ik dacht: “als ik mijn werk in de zorg niet meer kan doen, wat dan wel?”

Waar ik veel waarde aan hecht is dat ik heb ontdekt wat ik wil in de toekomst. Ik heb heel iets nieuws gevonden waar ik zonder hulp nooit aan gedacht zou hebben. Gedurende mijn stage bij een administratiekantoor kreeg ik het gevoel van “oh dit werk vind ik leuk” en heb ik me ingeschreven voor een opleiding. Een nieuw talent in mij is aangeboord. Ik had dat nooit verwacht en ook nooit durven dromen.

Wat mij het meeste is bijgebleven is het ontdekken van andere mogelijkheden en daar ook naar handelen in plaats van opzij te leggen. Er zijn concrete acties uit voortgekomen. Het heeft ertoe geleid dat ik meer vertrouwen heb in mijn kwaliteiten en capaciteiten. En de durf om daar iets mee tee doen.

Annemarie is oprecht en eerlijk, ik had nooit het idee dat ik iets moest doen omdat ze het zei maar omdat het goed was voor mezelf. Ik heb me altijd prettig gevoeld bij haar omdat ik alles kon zeggen en me niet anders hoefde voor te doen. Ze was er voor mij.

Sylvia Davidse

Waarom Beweeg & Beleef coaching en counselling

  • Persoonlijke begeleiding 
  • Oplossingsgericht
  • Praktisch
  • Bestaand netwerk
  • Maatwerk